درباره ما

آبرام، مجموعه ای فعال در زمینه تولید( آماده سازی)، فروش زرشک و کنسانتره زرشک است. تمام همت و تلاش ما بر این است که از شیوه سنتی عرضه زرشک فاصله بگیریم تا بتوانیم قیمت تمام شده آنها را در پایین ترین حد ممکن نگه داریم. کشت و صنعت آبرام در  ایران، با همان برند تجاری آبرام در بازار مواد غذایی فعالیت دارد.

تماس با ما